riverbanknewlaunch.com


Main / Music & Audio / Ho dula le ntate

Ho dula le ntate download

Ho dula le ntate

13 Jan Ho dula le ntate, Ho bua le yena, Ho molemo, Ho monate, Ke monyaka ho nna. Fifing la bosiu. Ha ke fadimeha, Ha ho tshabo le bodutu, Ke bua le yena. Hosasa o ntlela. Ka mpho tse molemo, Leha ke mo hlahisetsa. Thoko tsa lerato. Le letsatsi lohle. Ha a ntsamaisa, ke mamela ke thabile, Mme ke a. Sefela Sa 1. Ho dula le Ntate, Ho bua le eena, Ho molemo, ho monate, Ke monyaka ho 'na. 2. Fifing la bosiu, Ha ke fadimeha, Ha ho tshabo le bodutu, Ke bua le eena. 3. Hosa o ntlela. Ka mpho tse molemo, Leha ke mo hlahisetsa. Thoko tsa lerato. 4. Le letsatsi lohle. Ha a ntsamaisa, Ke mamela ke thabile, 'Me ke ya. 22 Apr Lyrics for Ho Dula Le Ntate by IPCC. Ho dula le Ntate, Ho bua le eena Ho molemo, Ho monate Ke mo nyaka ho 'na Fifing la bosiu.

19 Oct Lyrics for Ho Dula Le Ntate by International Pentecostal Church. Ho Dula le Ntate Ho dula le ntate, Ho bua le yena, Ho molemo, Ho monate, Ke monyaka ho nn. Ho Dula Le Ntate · I.P.C.C. | Length: Writer: Emmah Mkhwanazi / Aubrey Ntshalintshali / Patrick Mncube / Priscilla Lekaba. Composer: Emmah Mkhwanazi / Aubrey Ntshalintshali / Patrick Mncube / Priscilla Lekaba. This track is on the 3 following albums: Mehleng Ya Bofelo · International Pentecostal Church. Lyrics to 'Ho Dula Le Ntate' by I.P.C.C.. Ho Dula le Ntate / Ho dula le ntate, / Ho bua le yena, / Ho molemo, Ho monate, / Ke monyaka ho nna. / Fifing la bosiu / Ha ke fadimeha, / Ha ho tshabo le bodutu.

c Gallo Record Company p Gallo Record Company. Similar Songs. Ng 'thethelelePerfect Choice. Mohau Oa MorenaOleseng. About · Jobs · Advertising · Businesses · For Artists · Investor · Press · Blog · Gifts · Privacy · Terms · Help · Ad Preferences. © Pandora Media, Inc., All Rights Reserved. Pandora and. Listen to Ho dula le Ntate from IPCC's Ultimate Collection: IPCC for free, and see the artwork, lyrics and similar artists.

More:


© 2018 riverbanknewlaunch.com - all rights reserved!